Home » Предимствата

Предимствата на ремонта чрез метода PDR включват:

  • Икономия с 50-60% в сравнение с ремонти, направени с традиционните методи
  • Значително намаляване на времето за доставяне с метода PDR (1-2 дни в сравнение с 7-14 дни с традиционни методи за ремонт)
  • Без презареждане или пребоядисване
  • Боядисване без риск за други части на превозното средство
  • Без риск от използване на грешен цвят на боята
  • Превозното средство не се обезценява с течение на времето, като се запазва оригиналната боя и изглежда сякаш никога не е претърпявало щети